Ågesta Transport AB - Bäst i Världen på Logistik i Stockholm

Rubriken kan tyckas kaxig men det är den bästa sammanfattningen av vår verksamhet och våra ambitioner. Kärnan i Ågesta Transport är ett team av kunniga, erfarna och ambitiösa individer som tillsammans kämpar för att lösa våra kunders dagliga behov av logistiktjänster i den krävande miljö som Stockholm utgör. Vi är ett av Storstockholms stora transportföretag med mycket stor erfarenhet av transporter och övriga logistiktjänster. Vår affärsidé är att med rätt kvalitet, ett kostnadseffektivt helhetstänkande och stort engagemang förse våra kunder med den bästa logistiklösningen. Många större företag tappar det lilla företagets fördelar. För att undvika den effekten utvecklade vi för flera år sedan en egen organisationsform med flera små Team som alla har ansvar för sina egna uppdrag. Det är en organisationsform som innebär att vi kan kombinera det lilla företagets engagemang, flexibilitet och effektivitet med det stora företagets resurser och professionalism. Ågesta transport har idag ca 70 anställda fördelade på skåpbil, lastbil och trailer/ lastbil m släp samt ett par teamledare och administrativa tjänster. Vår absolut främsta samarbetspartner i dagsläget är DHL Freight (Sweden) AB vilka vi utför skräddarsydda lokaltransporter åt i Stockholm. I uppdraget ingår totalansvar för flera geografiska områden och i vårt åtagande ingår, förutom hämtning och distribution, även kringtjänster som avisering och specialtransporter.
Image
Image
Image
Image
Historia
Företaget grundades 1996 och utförde redan från starten lokaltransporter för dåvarande ASG (numera DHL) i Stockholm. Efter att företaget växt till att omfatta cirka 30 fordonsenheter förvärvades vid årsskiftet 2004/2005 en del av inkråmet i ICM Logistik AB vilket medförde att verksamheten i ett slag fördubblades och att viktiga resurser och nyckelpersoner tillfördes. Under 2009 skedde nästa stora utveckling då ett nytt team tillkom för att ytterligare stärka erbjudandet av logistiktjänster i Stockholm - Team Spargo Logistik (numera Transportören Logistik AB). Med logistikanläggning i Årsta(strax söder om Stockholm city) som nav har vi i Team Spargo samlat resurser för att hantera logistikuppdrag från kunder som kräver service och kvalitet utöver det vanliga. Sedan ett par år tillbaka så står transportbranschen inför stora utmaningar avseende bland annat tillgång till personal, finansiering och myndighetskrav samtidigt som kunderna ställer allt högre krav på servicenivå och flexibilitet. För att på bästa vis möta dessa utmaningar skapades 2011 ett nytt managementbolag, Logistikcompaniett AB, för att vidareutveckla uppdrag och personal inom bland annat Budcompaniett, Transportören Logistik och Ågesta Transport. Logistikcompaniett är idag moderbolaget inom koncernen och har som mål att företaget skall upplevas som en bättre och starkare partner till kunder och leverantörer samt att bli en mer attraktiv arbetsgivare för personalen.
 
MILJÖ OCH KVALITÉ
Ågesta Transport AB ska i sin verksamhet arbeta för ett så miljövänligt samhälle som möjligt genom att effektivisera alla resurser och enheter. Vi vill bevara en ren miljö och arbetar i enlighet med ISO 14001 & 9001.

 • Produktion

  Vår produktion ska utvecklas så att miljöpåverkan blir minimal.

 • Miljöaspekter

  Vi ska genom kunskap och engagemang alltid väga in olika miljöaspekter i situationer som rör arbetet.

 • Poilicy

  Vi ska genom vår policy även informera våra underleverantörer.

 • Miljöarbete

  Vi ska ständigt försöka att förbättra vårt miljöarbete.

 • Teknik

  Vi ska alltid ligga långt fram inom tekniken så att vi vet var våra bilar är, på bästa sätt samplanera körningarna, använda rätt fordonstyp och närmaste fordon för uppdraget.

 • EURO 6 - Motorer

  Vi ska alltid ha en modern och väl underhållen fordonsflotta, eftersom moderna motorer bidrar till mindre skadliga utsläpp. Detta bland annat att vi under 2013 börjar använda det senaste inom dieseldrivna motorer – EURO 6.

VISION
Att utveckla en verksamhet som är unik i sin bransch – det självklara valet för kunden som är beroende av kvalitet.

En förebild för andra i branschen (och omtalat utanför sin egen bransch) avseende lönsamhet, medarbetarengagemang, laganda och resurseffektiva processer. Sedan 2009 har vi tagit många steg framåt, och jag följer fortfarande utvecklingen av Ågestatransport AB på nära håll och med stor förväntan.”

– Robert Kessiakoff, LEAN Concepts

 
 
Image

VARUVÄGEN 9, 125 30 ÄLVSJÖ
08-562 322 30

info@agestatransport.se